Charita Uherské Hradiště


COLORLAK charitě

Provozování sociálních a zdravotních služeb se neobejde bez nezbytného dopravního prostředku a vyžaduje velké náklady i režie. Existují však projekty, které jsou s pomocí sponzorů schopny tyto podmínky řešit - jedním z nich je projekt  "Sociální automobil". Je zaměřen na nákup nových automobilů a jejich následný pronájem potřebným za symbolickou cenu.

COLORLAK se také zapojil do projektu a finančně podpořil nákup automobilu pro Oblastní charitu v Uherském Hradišti, která působí v oblastech sociální, zdravotní a humanitární pomoci.