MŠ Uherské Hradiště


COLORLAK dětem v Uherském Hradišti

Mateřská škola speciální v Uherském Hradišti nabízí předškolní vzdělávání pro děti s mentálním, tělesným, smyslovým či kombinovaným postižením, pro děti s autismem, s lehkou mozkovou dysfunkcí, poruchami pozornosti a psychickými problémy.
Děti se zde učí hravou nenásilnou formou prostřednictvím hudby, výtvarné činnosti, ale také společných her ve třídě i na zahradě školy a seznamují se s okolním světem a přírodou. 

COLORLAK se jako sponzor také zapojil do tohoto procesu vzdělávání a prostřednictvím barev pomáhá vytvářet příjemné prostředí, ve kterém děti tráví svůj čas.

Barvy řady UNIVERZAL byly použity na renovaci oplocení a dalších kovových konstrukcí v areálu školní zahrady.