Skauti ze Zlína


COLORLAK skautům ze Zlína

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Skautky a skauti si zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, potřebných pro praktický život. Vyvrcholením celoroční činnosti jsou letní tábory, kde se zúročí zkušenosti získané během roku. Na nich se děti především učí být platným členem týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, ověřují praktické dovednosti i teoretické vědomosti. Letními tábory vrcholí i oddílové hry a soutěže, podporující vztah k přírodě. 

COLORLAK má také zájem podílet se na této zaslužné činnosti zaměřené na výchovu dětí a mládeže a svým příspěvkem podpořil zlínské skauty.

Nátěrové hmoty FUNGISTOP S 1031 a LUSONOL S 1023 byly použity při výstavbě nového skladového srubu v Lidečku-Račném, který bude sloužit jako základna pro letní tábory.